AB Consult – Consultanta

Consultanta pentru Certificare ISO, Certificare de Produs (Marcaj CE) şi OMFP 946 (Control Managerial)

 
AB Consult este o firmă de consultanta care vă oferă soluţii şi asistenţă la certificarea ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , HACCP/ISO 22000 , ISO 27001 , SA 8000 , certificarea de produs în vederea aplicării marcajului de conformitate CE precum şi implementarea Sistemului de Control Managerial conform OMFP 946.
 

Numeroasele implementări realizate cu succes pentru clienţii noştri ne recomandă ca fiind lideri în domeniul consultantei pentru certificare ISO şi certificare de produs CE.
AB Consult garantează obţinerea certificatelor eliberate de organisme de certificare acreditate internaţional!
 

Dacă doriţi implementarea unui standard ISO sau a marcajului CE în cadrul companiei dumneavoastră şi sunteţi în căutarea unei firme de consultanta care să vă ofere servicii specializate, completaţi formularul nostru de cerere de ofertă consultanta ISO.
 

Despre certificarea ISO

Consultant ISO

Ce beneficii aduce certificarea ISO?

Beneficiile cele mai importante ale implementării unui standard de management ISO sunt construirea unei organizaţii mai puternice, axată pe calitate, şi creşterea încrederii clienţilor.

Fazele procesului de certificare sunt în majoritatea cazurilor aceleaşi, indiferent de tipul afacerii în cadrul căreia se face implementarea. Ce poate varia, de la caz la caz, este durata alocată fiecarei faze.

 

1. Consultanta ISO - Iniţierea procesului de implementare

 • Stabilire contact;
 • Discuţii introductive;
 • Negocierea clauzelor contractuale;
 • Semnarea contractului de consultanţă.


2. Consultanta ISO - Evaluarea de diagnoză iniţială ce are ca obiective:

 • Compararea sistemului actual de desfăşurare a activităţii cu cerinţele standardului de referinţă;
 • Identificarea elementelor tehnico-organizatorice şi a practicilor curente;
 • Identificarea procedurilor neconforme faţă de cerinţele standardului implementat;
 • Identificarea situaţiilor critice în fluxul de activităţi, care pot provoca întârzieri, deficienţe, etc. şi deci implicit costuri suplimentare;
 • Identificarea resurselor umane şi materiale existente;
 • Identificarea sistemelor de înregistrări şi evidenţă existente.


3. Consultanta ISO - Proiectarea sistemului de management

În urma raportului de evaluare întocmit pe baza auditului de diagnoză, se trece la proiectarea documentaţiei sistemului. În această etapă sunt identificate metodele necesare pentru a satisface cerinţele de management definite în standardul implementat, este stabilită structura documentaţiei standardului ce urmează a fi implementat şi se stabileşte planul de acţiune pentru lucrul la fazele viitoare a programului de implementare.


4. Consultanta ISO - Instruirea managementului firmei

Succesul activităţilor viitoare depinde într-o mare măsură de înţelegerea din partea întregului personal, dar mai ales din partea personalului de management a sistemului ce urmează a fi implementat. În acest scop, se vor organiza cursuri de conştientizare a echipei manageriale, cu urmatoarele subiecte:

 • Calitate: concept – evoluţie;
 • Standarde în domeniul calităţii – seria ISO 9000;
 • Acreditare şi certificare ISO;
 • Organizarea sistemului de management ISO;
 • Documentaţia sistemului de management ISO;
 • Costurile calităţii.


5. Consultanta ISO - Întocmirea documentaţiei sistemului

 • Manualul calităţii
 • Procedurile sistemului de management
 • Instrucţiuni de lucru şi descriere de procese
 • Alte documente ale sistemului


6. Consultanta ISO - Implementarea sistemului

Aceasta este faza de implementare a standardului sub asistenţa şi supravegherea consultantului. Sistemul de management astfel definit, prin documentele create anterior, va cuprinde activităţile:

 • Audituri interne sub supravegherea consultantului în vederea depistării neconformităţilor şi problemelor de implementare existente;
 • Seminarii în vederea analizării problemelor şi stabilirea măsurilor corective şi a celor preventive.


7. Consultanta ISO - Audit pre-certificare

 • Efectuarea unui audit intern al sistemului implementat.
 • Finalitatea acestui audit este o serie de rapoarte de neconformitate şi un raport cu recomandări finale.
 • Consultantul va recomanda un organism de certificare cu care are relaţii de colaborare şi poate asigura astfel asistenţa necesară în cadrul auditului de certificare.


8. Consultanta ISO - Asistenta la auditul de certificare

Contactarea unui organism de certificare, negocierea contractului şi acordarea de asistenţă la auditul de certificare. 

Despre certificarea de produs CE

Pentru orice firmă care doreşte să comercializaze produse în UE, marcarea CE este obligatorie. În conformitate cu directivele UE, marcajul CE reprezintă aplicarea practică, în cadrul Uniunii Europene, a caracteristicilor şi cerinţelor esenţiale pentru produse. Aceasta înseamnă că, dacă un produs este certificat în baza acestor cerinţe esenţiale, el poate fi comercializat pe piaţa Uniunii Europene. mai multe…


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa