Audit pre-certificare

  • Efectuarea unui audit intern al sistemului implementat.
  • Finalitatea acestui audit este o serie de rapoarte de neconformitate şi un raport cu recomandări finale.
  • Consultantul va recomanda un organism de certificare cu care are relaţii de colaborare şi poate asigura astfel asistenţa necesară în cadrul auditului de certificare.

Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa