Advanced Business Consult

Consultanta pentru Certificare ISO, SA 8000, Certificare de Produs (Marcaj CE) şi OMFP 946 (Control Managerial)

 
AB Consult este o firmă de consultanta care vă oferă soluţii şi asistenţă la certificarea ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000, ISO 27001, SA 8000, certificarea de produs în vederea aplicării marcajului de conformitate CE precum şi implementarea Sistemului de Control Managerial conform OMFP 946.
 

Consultanta certificare ISO 9001
Consultanta certificare ISO 14001
Consultanta certificare OHSAS 18001
Consultanta certificare HACCP/ISO 22000
Consultanta certificare ISO 27001
Consultanta certificare SA 8000
Consultanta certificare produs (marcaj CE)
Consultanta OMFP 946

Consultanta ISO 9001

Consultanta ISO 9001 – Sistem de Management al Calitatii

Consultanta ISO 9001Organizaţia Internaţională de Standardizare defineşte mai multe tipuri de Standarde.
ISO 9001 reprezintă o serie de documente ce exprimă cerinţele Standardului Sistemului de Calitate a Managementului. Standardul ISO 9001 conţine cerinţele propriu-zise pe care o organizaţie trebuie sa le îndeplinească pentru a fi certificată.

ISO 9001:2008 este versiunea curentă a Standardului, fiind modificată în anul 2008. Printre versiunile mai vechi sunt cuprinse şi ISO 9002 şi ISO 9003 dar acestea nu se mai utilizează. În prezent, companiile sunt certificate doar ISO 9001.

 

De ce au companiile nevoie de certificare ISO 9001

Presiunile pieţei
Multe organizaţii decid să obţină certificatul ISO 9001 deoarece acesta reprezintă o garanţie a calitatii sistemului de management pentru potenţialii clienţi. O companie care are un sistem de calitate a managementului (Quality Management System – QMS) certificat poate îndeplini cerinţele clienţilor mai bine decât o companie fără această acreditare. De asemenea, multe organizaţii cer ca toţi colaboratorii lor să posede certificatul ISO 9001.

Eficienţa în cadrul companiei şi beneficii în producție
Unele organizaţii urmăresc implementarea ISO 9001 deoarece a fost dovedit de-a lungul timpului că acesta determină o îmbunătăţire a performanţelor şi a eficienţei, precum şi creşterea profitului.

 

La ce vă puteţi aştepta în schimbul unei investiţii într-o certificare ISO 9001 de calitate a managementului (QMS)

Feedback-ul primit de la companiile ce au obţinut acest certificat dovedeşte beneficiile eforturilor depuse.
Datorită responsabilităţilor exprimate în Standardul ISO 9001:2008, calitatea managementului creşte considerabil.
Eficientizarea management-ului începe cu stabilirea unor politici ale calităţii şi unor ţeluri şi obiective specifice. Pasul doi reprezintă o informare cu datele QMS şi este urmat de atingerea obiectivelor pentru creşterea calităţii şi stabilirea unora noi, astfel fiind garantată continuarea îmbunătăţirilor.
Optimizarea productivităţii îşi are originea în evaluarea iniţială, în creşterea eficienţei proceselor din cadrul organizaţiei şi în informarea şi instruirea angajaţilor. Îmbunătăţirea documentaţiei şi a controlului operaţiunilor determină consecvenţă în performanţă, mai puţine eşecuri şi mai puţină muncă depusă pentru remedierea erorilor.
Ţelurile şi obiectivele din program se referă şi la nevoile şi aşteptările clientului, determinând o mai bună satisfacere a acestora. Mai mult, feedback-ul de la clienţi este analizat cu regularitate pentru a cunoaşte cât mai bine cerinţele acestora şi eventualele modificări comportamentale. Pe baza acestor informaţii, obiectivele se pot schimba, compania devenind astfel mai sensibilă la nevoile clienţilor. În acest fel, eforturile companiei se trasformă din operaţii specifice fiecărui departament într-un proces bine conturat, în conformitate cu cerinţele pieţei, rezultatul imediat fiind creşterea profitului.
Într-un studiu realizat de UCLA (University of California) rezultatele arată că: „Organizaţiile ce au obţinut certificate ISO 9001:2008 au avut parte de o creştere importantă din punct de vedere financiar, faţă de organizaţiile ce nu au acest standard.”
Acţionaţi cu încredere şi entuziasm, deoarece implementarea standardului ISO 9001:2008 va aduce cu sine îmbunătăţiri organizaţiei dumneavoastră, fiind o investiţie sigură pentru succesul companiei.

Certificare ISO 9001 – beneficii:

 • Proceduri bine definite îmbunătăţesc productivitatea
 • Calitatea este măsurată în mod regulat
 • Procedurile determină acţiuni de remediere a eventualelor probleme
 • Rata eşecurilor scade
 • Problemele sunt identificate timpuriu şi pot fi rezolvate cu costuri mai mici
 • Procedurile specifice identifică practici curente care sunt inutile sau ineficiente
 • Acţiunile înscrise în documentaţie sunt uşor de îndeplinit şi de angajatii noi
 • Procentul de piaţă deţinut rămane acelaşi sau creşte maximizând vânzările sau profitul

Certificare ISO 9001 – Principalele motive:

 • Creşterea eficienţei în cadrul companiei
 • Scăderea costurilor de producţie ca urmare a scăderii numărului de produse ce nu corespund şi a greşelilor
 • Acces la noi pieţe
 • Companiile care au standardul ISO 9001 implementat sunt favorizate în piaţă
 • Multe organizaţii cer ca orice colaborator să posede obligatoriu un certificat ISO 9001:2008

Consultanta ISO 14001

Consultanta ISO 14001 – Sistem de Management de Mediu

Consultanta ISO 14001ISO 14001 este un standard internaţional care reglementează sistemul de management al mediului (Environment Management System – EMS). Acest standard se referă la o problemă delicată: menţinerea profitului fără a avea un impact negativ asupra mediului.
 
Prin implementarea acestui standard se pot identifica acele aspecte ale afacerii dumneavoastră care afectează mediul şi care intră sub incidenţa unor legi ecologice. Pasul doi reprezintă stabilirea unor obiective şi programul ce trebuie urmat pentru a atinge aceste obiective.
Problema mediului este una de mare actualitate iar la nivel mondial se fac presiuni pentru a reduce poluarea.

 
Certificarea ISO 14001 cuprinde:

 • Cerinţe generale
 • Politică a mediului
 • Planificarea implementării şi aplicarea
 • Acţiuni de verificare şi corectare
 • Măsuri pentru management

 
Certificatul ISO 14001 este un standard relevant pentru multe tipuri de organizaţii:

 • De la companii mici până la multi-naţionale
 • De la organizaţii cu activitate de mare risc până la companii prestatoare de servicii cu risc scăzut pentru mediu
 • Industrii de servicii, producţie sau procesare
 • Guverne
 • Industrii ale sectorului public sau privat
 • Producătorii de echipamente şi furnizorii acestora

Certificarea ISO 14001 demonstrează că firma dumneavoastră se află în conformitate cu legile de protecţie a mediului.

 
Certificare ISO 14001 – Beneficii:

 • Demonstrarea unui efort pentru a proteja mediul în conformitate cu normele în vigoare
 • Demonstrarea unei politici inovative clienţilor şi angajaţilor
 • Posibilitatea colaborării cu noi clienţi şi companii
 • Riscurile sunt controlate pe termen lung
 • Evitarea amenzilor
 • O reputaţie mai bună

În anumite sectoare presiunile făcute în domeniul protecţiei mediului sunt foarte puternice. Mari organizaţii, cum ar fi producătorii de echipamente originale, cer furnizorilor şi colaboratorilor să adopte practici ce nu daunează mediului şi consideră certificarea ISO 14001 o cerinţă obligatorie pentru eventuale colaborări.


Informații detaliate ISO 14001


Consultanta OHSAS 18001

Consultanta OHSAS 18001 – Sănătate şi Securitate Ocupaţională

Consultanta OHSAS 18001Multe organizaţii implementează un Sistem de Management al Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale (OHSAS 18001) ca parte integrată a strategiei lor de management a riscului pentru a aborda legislaţia riguroasă din domeniul protecţiei muncii şi pentru aşi proteja forţa de lucru.
Standardul OHSAS 18001 promovează un mediu de lucru sănătos şi sigur prin asigurarea unui cadru ce ajută organizaţia să indentifice şi să controleze, în mod constant, riscurile asociate locului de muncă.
OHSAS 18001 este recunoscut internaţional ca fiind standardul ce reglementează domeniul sistemelor de management a securităţii şi sănătăţii ocupaţionale.
OHSAS 18001 a fost proiectat pentru a fi compatibil cu ISO 9001 şi ISO 14001 şi pentru a ajuta organizaţiile certificate să-şi îndeplinească obligaţiile cu privire la securitatea locului de muncă într-un mod eficient.

 
Certificare OHSAS 18001 – ţeluri:

 • Planificarea riscului, managementul riscului şi controlul riscului
 • Programul de management OHSAS
 • Structură şi responsabilitate
 • Controlul operaţiunior
 • Pregatirea răspunsurilor în cazul situaţilor de urgenţă
 • Măsurarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea performanţei

 
OHSAS 18001 poate fi adoptat de orice organizaţie care doreşte implementarea de proceduri formale pentru reducerea riscurilor asociate cu siguranţa şi sănătatea la locul de muncă.

Certificare OHSAS 18001 – Beneficii:
Într-o economie de piaţă bazată pe concurenţă, clienţii caută mai mult decât preţuri mici atunci cand îşi aleg furnizorii. Companiile trebuie să fie capabile să demonstreze că afacerea lor este administrată într-un mod eficient şi responsabil.

Certificarea OHSAS 18001 aduce următoarele beneficii:

 • Reduce numarul de accidente la locul de muncă
 • Demonstrează aplicarea legilor existente în domeniu
 • Demonstrează părţilor interesate angajamentul companiei pentru siguranţă şi sănătate
 • Aduce o abordare inovativă a proceselor de securitate în cadrul companiei
 • Măreşte numărul de colaboratori posibili
 • Îmbunătăţeşte activitatea de management a riscului în cadrul companiei


Informații detaliate OHSAS 18001


Consultanta HACCP – ISO 22000

Consultanta HACCP – Sistem de Management pentru Siguranţa Alimentului

Consultanta HACCP ISO 22000HACCP – ISO 22000 este un standard internaţional ce se referă la siguranţa în alimentaţie şi acoperă multe tipuri de organizaţii, de la producători până la restaurante.
Este un sistem de management al siguranţei alimentare, prin care este abordată analiza şi controlul biologic, chimic, precum şi pericolele fizice din materii prime de producţie, achiziţii publice şi de manipulare, de producţie, distribuţie şi consum a produsului finit.

Acest standard este o combinaţie de elemente cheie pentru industria alimentaţiei, printre care:

 • Comunicare interactivă
 • Sistem de management
 • Controlul riscurilor din alimentaţie prin programe şi planuri HACCP
 • Îmbunatăţirea şi dezvoltarea sistemului de siguranţă în alimentaţie

Certificare HACCP – ISO 22000 – Relevanţă:
ISO 22000 este un standard internaţional potrivit oricărei afaceri din sfera alimentaţiei, precum şi din domenii adiacente cum ar fi producătorii de echipamente, ambalaje, detergenţi, aditivi.

Certificare HACCP – ISO 22000 – Beneficii:

 • Aplicabilitate largă asupra tuturor organizaţiilor ce operează în sistemul alimentar
 • Este un standard cu adevărat global
 • Oferă un mare potenţial pentru armonizarea cu standardele naţionale
 • Acoperă majoritatea cerinţelor internaţionale pentru siguranţa alimentelor
 • Este în conformitate cu principiile Codex HACCP
 • Face posibilă comunicarea internaţională a conceptelor HACCP
 • Conţine cerinţe clare ce constituie garanţii faţă de părţi terţe
 • Face posibilă informarea asupra riscurilor
 • Optimizarea resurselor
 • Îmbunătăţirea nu doar a produselor, ci a întregului sistem
 • Analiza riscurilor şi a măsurilor de control
 • Planificare mai eficientă şi costuri post-producţie scăzute
 • Documentaţie îmbunătăţită
 • Comunicare dinamică între parteneri

Consultanta ISO 27001

Consultanta ISO 27001 – Standard pentru Securitatea Informaţiei

Consultanta ISO 27001Informaţia este esenţială pentru dezvoltarea şi probabil pentru supravieţuirea pe termen lung a oricărei organizaţii. A fi certificat ISO 27001 ajută la administrarea şi protejarea resurselor informaţionale ale companiei.
ISO 27001 este singurul standard internaţional care defineşte condiţiile necesare existenţei unui Sistem de Management al Securităţii Informaţionale. Standardul este conceput pentru a asigura selecţia unor măsuri de securitate adecvate şi proporţionale. Acest lucru ajută la protejarea resurselor informaţionale şi crează încredere din partea colaboratorilor în special din partea clienţilor.
Standardul are la bază o serie de procese ce urmăresc implementarea, operarea, monitorizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management.

 
Certificare ISO 27001 – Relevanţă:
ISO 27001 este potrivit oricarui tip de organizaţie, mare sau mică, ce activează în orice sector al economiei. Standardul este în mod special relevant atunci când protejarea resurselor informaţionale reprezintă un lucru esenţial cum ar fi de exemplu în sectoarele: financiar, sănăntate, administraţie publică şi IT.
ISO 27001 este de asemenea eficient în cadrul organizaţiilor care au ca domeniu de activitate administrarea datelor unor părţi terţe cum ar fi de exemplu firmele care fac outsourcing IT.

 
Certificare ISO 27001 – Beneficii:
Certificarea ISO 27001 poate aduce următoarele beneficii organizaţiei dumneavoastră:

 • Demonstrează, în mod independent, că firma în cadrul căreia este implementat standardul aplică şi urmareşte legislaţia existentă în domeniu
 • Asigură un avantaj competitiv prin demonstrarea în faţa clienţilor că securitatea informaţională reprezintă un lucru de maximă importanţă pentru organizaţie
 • Verifică, în mod independent, că riscurile organizaţionale legate de securitatea informaţiei sunt identificate, măsurate şi administrate în mod corect
 • Pune la dispoziţia managementului superior date complete cu privire la securitatea informaţională în firmă
 • Sistemul de management ajută la monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei companiei dumneavoastră

Consultanta SA 8000

Consultanta SA 8000 – Responsabilitate Socială

Consultanta SA 8000SA 8000 este primul standard cu implicaţii sociale, ce vizează îmbunătăţirea condiţiilor de lucru, având la bază principiile convenţiei privind drepturile omului.

Este un standard voluntar pentru organizaţiile interesate în auditarea şi certificarea practicilor de lucru aplicate la punctele de lucru, precum şi în colaborarea cu furnizori sau parteneri care îşi demonstrează responsabilitatea socială.

SA 8000 se bazează pe normele internaţionale ale drepturilor omului aşa cum sunt acestea descrise în Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Convenţia Naţiunilor Unite a Drepturilor Copilului şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului.

Standardul SA 8000, cerinţe şi arii de acoperire:

 • Munca persoanelor minore
 • Forţa de muncă
 • Sănătatea şi siguranţa
 • Libertatea de asociere
 • Discriminarea
 • Practici disciplinare
 • Orele de muncă
 • Compensările
 • Sisteme de management

Beneficii pentru muncitori, uniuni de comert si organizatii neguvernamentale:

 • Oportunitati imbunatatite in organizarea uniunilor comerciale si altor tipuri de colectivitati
 • Un instrumet puternic pentru educarea lucratorilor cu privire la drepurile fundamentale ale muncii
 • Oportunitatea de a comunica direct cu mediul de afaceri cu privire la problematica drepturilor muncitorilor
 • Constientizarea la nivel public a companiilor dedicate sa asigure conditii de lucru umane

Beneficii pentru mediul de afaceri

 • Activarea valorilor companiilor
 • Imbunatarirea imaginii companiei precum si a brandului comercial
 • Imbunatatirea activitatii de recrutare, retentie si de ridicare a performantelor fortei de munca
 • O mai buna gestionare a lantului de aprovizionare

Beneficii pentru consumatori si investitori

 • Asigurari clare, credibile cu privire la deciziile de achizitie pe baza etica
 • Identificarea facila a produselor manufacturate in conditii etice si a companiilor dedicate surselor de materii prime obtinute in conditii etice
 • Acoperire larga a diverselor categorii de produse necesare consumului


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa