Certificare ISO 14001. Management de Mediu

Standardul ISO 14001

Acesta nu este un sistem de management de mediu ca atare şi prin urmare, nu dictează cerinţele de performanţă de mediu absolute. În schimb serveşte ca un cadru pentru a ajuta organizaţiile în dezvoltarea propriului lor sistem de management de mediu. ISO 14001 poate fi integrat cu alte standarde și ajută companiile în atingerea obiectivelor lor economice şi de mediu.

ISO 14001, ca şi alte standarde ISO 14000, este voluntară (IISD 2010), cu scopul principal de a ajuta companiile în îmbunătăţirea continuă a performanţei lor de mediu, respectând în acelaşi timp legislaţie. Organizaţiile sunt responsabile pentru stabilirea obiectivelor proprii şi măsurilor de performanţă. Standardul are scopul de a le ajuta în îndeplinirea obiectivelor, de monitorizare şi de măsurare a acestora. Aceasta înseamnă că două organizaţii care au măsuri şi standarde de performanţă de mediu complet diferite pot conforma cu ISO 14001.

Standardul ISO 14001 poate fi aplicat la o varietate de nivele în afaceri, de la nivelul de organizare până la nivelul de produse şi servicii. În loc să se concentreze pe măsuri exacte şi obiective de performanţă de mediu, standardul subliniază cele mai importante aspecte ce trebuie îndeplinite ca organizaţia să-și poată îndeplini obiectivele. Succesul sistemului este foarte dependent de angajamentul tuturor nivelurilor de organizare, în special managementul de vârf care trebuie să se implice activ în dezvoltarea, implementarea şi menţinerea sistemului de management de mediu. În 2008 au fost aproximativ 188.000 de companii din 155 de tări, certificate ISO 14001.

ISO 14001 este cunoscut ca un standard generic de sistem de management, în sensul că este aplicabil la orice tip de organizaţie și de orice dimensiuni, pentru orice produs sau serviciu, în orice sector de activitate şi poate găzdui diverse condiţii socio-culturale şi geografice. Toate standardele sunt revizuite periodic de către ISO.

Certificare ISO 14001. Principiile de bază şi metodologia.

Stabilirea obiectivelor şi a proceselor necesare.

Înainte de implementarea ISO 14001, se recomandă o analiză inițială de revizuire sau de analizare a lacunelor din procesele organizaţiei şi ale produselor. Se identifică toate elementele de operare actuale și posibilele operaţiuni din viitor, care pot interacţiona cu mediul înconjurător, aspectele specifice de mediu. Aspecte legate de mediu pot fi atât directe, cum ar fi cele utilizate în timpul de fabricaţie şi indirecte, cum ar fi materiile prime. Această revizuire ajută organizaţia în stabilirea obiectivelor de mediu, ţintele, care în mod ideal, ar trebui să fie măsurabile; ajută la dezvoltarea de control, al procedurilor de gestionare al proceselor şi serveşte la evidenţierea cerinţelor legale, care ulterior pot fi implementate în standardul ISO 14001.

Implementarea procesului. Certificare ISO 14001.

În această etapă organizaţia identifică resursele necesare şi stabilește membri organizaţiei responsabili pentru punerea în aplicare și controlul EMS. Prin acestea se înțeleg documentaţia tuturor procedurilor şi proceselor, inclusiv cel operaţional şi de control. De asemenea stabilirea procedurilor de urgenţă şi răspuns, precum şi educarea angajaţilor, pentru a se asigura că pot pune în aplicare procesele necesare. Comunicarea şi participarea la toate nivelurile de organizare, de management, mai ales partea de sus este vitală în faza de implementare. Eficacitatea EMS depinde de implicarea activă a tuturor angajaţilor.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa