Certificare ISO 14001. Management de Mediu

4.3 Certificare ISO 14001. Cerinţe de planificare.
4.3.1 Identificarea aspectelor de mediu
 • Stabilirea unor proceduri pentru a identifica aspectele de mediu ale activităţilor dumneavoastră, produse şi servicii.
 • Punerea în aplicare a procedurilor pentru identificarea aspectele de mediu ale activităţilor dumneavoastră, produse şi servicii.
 • Documentarea aspectele de mediu ale activităţilor dumneavoastră, produse şi servicii.
 • Menţină procedurile pentru identificarea aspectelor de mediu ale activităţilor dumneavoastră, produse şi servicii.
4.3.2 Certificare ISO 14001. Clarificarea cerinţelor legale şi de altă natură.
 • Stabilirea procedurilor pentru identificarea şi clarificarea cerinţele legale şi de altă natură care se aplică la aspectele de mediu ale organizaţiei dumneavoastră.
  • Punerea în aplicare a procedurilor pentru identificarea şi clarificarea cerinţelor legale şi de altă natură care se aplică la aspectele de mediu.
  • Menţinerea procedurile pentru identificarea şi clarificarea cerinţelor legale şi de altă natură care se aplică la aspectele de mediu.
4.3.3 Certificare ISO 14001. Stabilirea obiectivelor şi a programelor.
 • Stabilirea obiectivelor şi ţintelor de mediu.
  • Punerea în aplicare a obiectivelor şi a ţintelor de mediu.
  • Menţinerea obiectivelor şi ţintelor de mediu.
 • Stabilirea de programe pentru a îndeplinirea obiectivelor de mediu şi a ţintelor de către organizaţia dumneavoastră.
  • Punerea în aplicare a programelor pentru a îndeplinirea obiectivelor de mediu şi a ţintelor de către organizaţia dumneavoastră.
  • Menţinerea programelor pentru a îndeplinirea obiectivelor de mediu şi a ţintelor de către organizaţia dumneavoastră.
4.4 Certificare ISO 140001. Cerinţe operaţionale
4.4.1 Asigurarea de resurse şi stabilirea rolurilor.
 • Asigurarea resurselor necesare pentru a sprijini sistemul de management de mediu al organizației dumneavoastră.
  • Asigurarea resursele necesare pentru a stabili sistemul de management de mediu al organizației dumneavoastră.
  • Furnizarea resurselor necesare pentru a implementa sistemul de management de mediu al organizației dumneavoastră.
  • Furnizarea resurselor necesare pentru a menține sistemul de management de mediu al organizației dumneavoastră.
  • Furnizarea resurselor necesare pentru a îmbunătăţi în sistemul de management de mediu.
 • Stabilirea rolurilor, responsabilităţilor, şi autorităţilor în sistemul de management de mediu.
  • Definirea rolurilor, responsabilităţilor, şi autorităţile în sistemul de management de mediu.
  • Documentarea sistemului dumneavoastră de management.
  • Comunicarea rolurilor, responsabilităţile, şi autorităţile în sistemul de management de mediu.
 • Numirea unui reprezentant al managementului de mediu.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa