Certificare ISO 14001. Management de Mediu

4.5.3 Certificare ISO 14001. Soluţionarea neconformităţilor
 • Stabilirea procedurilor de administrarea a neconformităţilor.
  • Implementarea procedurilor de administrarea a neconformităţilor.
  • Întreţinerea procedurilor de administrarea a neconformităţilor.

 • Modificarea documentelor pe baza neconformităţilor aferente.
4.5.4 Certificare ISO 14001. Controlul registrelor ecologice
 • Stabilirea registrelor ecologice ale organizaţiei.
 • Stabilirea procedurilor de control ale registrelor ecologice.
  • Implementarea procedurilor de control ale registrelor ecologice.
  • Întreţinerea procedurilor de control ale registrelor ecologice.
4.5.5 Certificare ISO 14001. Executarea de audit intern al managementului ecologic
 • Planificarea dezvoltării unui program de audit intern al managementului ecologic.
 • Stabilirea programului de audit intern al managementului ecologic.
  • Implementarea programului de audit intern al managementului ecologic.
  • Întreţinerea programului de audit intern al managementului ecologic.
 • Stabilirea unei proceduri de audit al managementului de mediu.
  • Implementarea procedurii de audit intern al managementului de mediu.
  • Menținerea procedurii de audit intern al managementului de mediu.
 • Executarea auditurilor interne asupra sistemului de management ecologic.
 • Raportarea rezultatelor auditului intern al managementului ecologic al organizaţiei.
4.6 Certificare ISO 14001. Cerinţe de revizie
 • Executarea reviziilor managementului ecologic.
  • Revizuirea convenabilităţii, adecvării şi eficacităţii sistemului de management ecologic.
 • Evaluarea oportunităţilor pentru îmbunătăţire.
  • Evaluarea posibilităţii de schimbare sau modificare a sistemului de management ecologic.
  • Evaluarea posibilităţii de schimbare sau modificare a politicii ecologice a organizaţiei.
  • Evaluarea posibilităţii de schimbare sau modificare a obiectivelor ecologice ale organizaţiei.
  • Evaluarea posibilităţii de schimbare sau modificare a ţintelor ecologice ale organizaţiei.
 • Păstrarea unui registru de revizii ecologice.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa