Certificare ISO 9001. Sistem de Management al Calității.

ISO 9001. Generalități

ISO 9000 este o categorie de standarduri legate de sistemele de management calitativ, proiectate pentru a ajuta organizaţiile în garantarea îndeplinirii condiţiilor clientelei şi a altor depozitari. Standardurile sunt publicate de ISO (Organizaţia Internaţională a Standardizării) şi devin disponibile prin intermediul Institutelor Naţionale de Standarduri. ISO 9000 tratează bazele fundamentale ale sistemelor de management calitativ, inclusiv cele 8 principii ale managementului, pe care se bazează această categorie de standarduri. ISO 9001 se ocupă cu cerinţele necesare pe care organizaţiile trebuie să le îndeplinească pentru a se ridica la nivelul standardului. Comisiile de legalizare cu calitate terțiară pot oferi confirmări independente asupra îndeplinirii cerinţelor ISO 9001 de către organizaţii. Peste un milion de organizaţii din întreaga lume sunt certificate independent, ceea ce face ca în prezent, ISO 9001 să fie unul dintre cele mai răspândite instrumente de management din lume.

Argument pentru utilizare ISO 9001

Categoria de standarduri ISO reprezintă singurul standard internaţional care permite modificările sistematice. Implementarea ISO 9001 la nivel global poate fi datorată anumitor factori. O serie de beneficiari majoritari cer furnizorilor lor certificatul ISO 9001. Pe lângă diferitelor beneficii ale depozitarilor, o serie de cercetări a identificat un profit financiar important pentru organizaţiile certificate cu ISO 9001. De asemenea, organizaţiile certificate au un randament superior al valorilor capitalurilor comparativ cu organizaţiile similare necertificate. Acest factor este statistic demonstrat şi se datorează efectiv performanţei organizaţiei, nefiind un rezultat generat de mărimea sa. Implementarea ISO 9001 poate conduce la creşterea performanţei operaţionale. Astfel, o performanţă financiară poate fi legată de îmbunătăţirea performanţei operaţionale prin intermediul ISO 9001. De asemenea, certificarea ISO 9001 poate rezulta într-o apreciere a bursei de valori, iar acţionarii sunt pe măsură răsplătiţi în urma investiţiei într-un sistem ISO 9001. În timp ce conexiunea dintre performanţa financiară superioară şi ISO 9001 este evidentă din exemplele mai sus menţionate, o cauzalitate directă rămâne nedemonstrată, chiar dacă anumite cercetări longitudinale o pot confirma. Îmbunătățirea poate fi datorată parţial tendinţei companiilor mai dezvoltate de a căuta certificatul ISO 9001. Mecanismul îmbunătăţirii rezultatelor a fost şi el supus diferitelor cercetări. Ca o urmare a certificării, au fost identificate îmbunătăţiri operaţionale precum reducerea timpului ciclic sau reduceri de inventariere. De asemenea, îmbunătăţiri în procesul intern al organizaţiilor pot conduce la îmbunătăţiri externe vizibile. Firmele îşi autodepăşesc grupul de control în perioada post-implementare, iar implementarea corespunzătoare a tuturor principiilor şi teoriilor managementului calitativ poate conduce la o considerabilă avere. Beneficiile intensificării comerţului internaţional şi al acţiunilor pieţei interne, pe lângă beneficiile interne precum satisfacţia clientului, comunicări interdepartamentale, proceduri de lucru şi formarea de parteneriate furnizor-client, depăşesc cu mult orice investiţie iniţială.

ISO 9001. Istoric

Prima publicare a ISO 9000 a avut loc în anul 1987. Acesta se baza pe seria de standarde BS 5750 de la Institutul Britanic de Standarduri (BSI), care a fost propusă pentru ISO în 1979. Cu toate acestea, evoluția sa a început cu 20 de ani în urmă, cu publicarea standardului MIL-Q-9858, aparţinând Departamentului de Apărare, în 1959. Acesta a fost revizuit pentru seria de standarde NATO AQAP, un an mai târziu, care au fost, la rândul lor revizuite pentru seria de standarde de consiliere BS 5179, publicată în 1974; pentru ca, până la urmă, să fie revizuite pentru seria standardelor de necesități BS 5750 din 1979, fiind apoi trimise la ISO. Institutul Britanic de Standarduri certifica organizațiile privind sistemele de management calitativ încă din 1978. În prezent, BSI certifică în jur de 70.000 de organizații din întreaga lume.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa