Certificare ISO 9001. Sistem de Management al Calității.

Conținutul ISO 9001:2008 în limbaj informal.
 • Politica de calitate este o declarație oficială a managementului, strâns legată de planul de afaceri sau marketing și de necesitățile clientului.
 • Politica de calitate este înțeleasă și aplicată la toate nivelurile și de către toți angajații. Fiecare angajat tinde către obiective măsurabile.
 • Afacerea ia hotărâri referitoare la sistemul calitativ pe baza arhivelor.
 • Sistemul calitativ este bilanțat și evaluat în mod regulat pentru conformitate și productivitate.
 • Registrele arată cum și unde au fost procesate materiile și produsele brute pentru a permite identificarea surselor problemelor.
 • Afacerea determină cerințele clientului.
 • Afacerea a creat căi de comunicare cu clienții privind informațiile despre produs, solicitări, contacte, comenzi, reacții și plângeri.
 • Pentru dezvoltarea produselor noi, afacerea planifică etapele de dezvoltare, cu testarea adecvată la nivelul fiecărei etape. Se documentează și testează dacă produsul îndeplinește cerințele de design, cerințele regulatoare și cerințele utilizatorului.
 • Afacerea revizuie în mod regulat performanța prin audit intern și ședințe. Afacerea determină dacă sistemul calitativ funcționează și cum poate fi îmbunătățit. Deține un procedură documentată pentru audituri interne.
 • Afacerea tratează cu probleme trecute și probleme posibile. Păstrează registre ale acestor activități, precum și deciziile rezultate și monitorizează eficacitatea lor.
 • Afacerea deține proceduri documentate pentru a se ocupa de neconcordanțe actuale sau posibile (probleme privind furnizorii, clienții sau probleme interne).
 • Afacerea (1) se asigură ca nimeni nu folosește un produs necorespunzător, (2) determină cum să trateze un produs necorespunzător, (3) se ocupă de cauza problemelor și (4) păstrează un registru util ca instrument în îmbunătățirea sistemului.

Adoptarea unui sistem de management calitativ ar trebui să reprezinte o decizie strategică în cadrul unei organizații. Proiectarea și implementarea unui sistem de management calitativ este influențată de următoarele aspecte:

 • mediul organizațional, modificările și riscurile asociate cu acel mediu
 • diferite necesități
 • obiectivele sale individuale
 • produsele furnizate
 • procesele inițiate
 • dimensiunea și structura organizațională.

Acest Standard Internațional nu urmărește să implice omogenizarea structurii sistemelor de management calitativ sau a documentației. Cerințele sistemului de management calitativ specificate în acest Standard Internațional sunt complementare cerințelor pentru produse. Acest Standard Internațional poate fi utilizat de către părți interne sau externe, inclusiv de comisii de atestare, pentru a evalua capacitatea organizației de a atrage clientelă, de a îndeplini cerințele normative și prevăzute de lege aplicabile produsului, precum și propriile cerințe ale organizației.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa