Certificare ISO 9001. Sistem de Management al Calității.

ISO 9001. Abordarea procedurală

Acest Standard Internațional promovează adoptarea unei abordări procedurale în privința dezvoltării, implementării și îmbunătățirii productivității sistemului de management calitativ, pentru a spori satisfacția clientului, îndeplinind cerințele sale. Pentru ca o organizație să funcționeze în mod eficace, trebuie să determine și să administreze numeroase activități corelate. Una sau mai multe activități care utilizează resurse și care este administrată pentru a permite transformarea circuitelor de intrare în circuite de ieșire, poate fi considerată un proces. De obicei, circuitul de ieșire al unui proces formează în mod direct circuitul de intrare al procesului următor. Aplicarea unui sistem de procese în interiorul unei organizații, împreună cu identificarea și interacționarea acestor procese, precum și administrarea necesară producerii rezultatului dorit, pot fi definite ca “abordare procedurală”. Avantajul abordării procedurale constă în controlul constant pe care îl exercită asupra corelației dintre procese individuale aflate într-un sistem de procese, precum și asupra combinației și interacțiunii lor. Când este folosită într-un sistem de management calitativ, o astfel de abordare evidențiază importanța următoarelor aspecte:

  • înțelegerea și îndeplinirea cerințelor
  • necesitatea perceperii proceselor în termeni de valoare adăugată
  • obținerea de rezultate pe baza execuției și productivității
  • îmbunătățirea continuă a procedurilor din urma unei măsurători obiective.

Modelul unui sistem de management calitativ bazat pe proceduri din Figura 1 ilustrează corelația proceselor prezentată în Paragrafele 4 – 8. Imaginea evidențiază rolul important al clienților în definirea cerințelor necesare circuitului de intrare. Monitorizarea satisfacției clientului necesită evaluarea informației legate de percepția acestuia privind capacitatea organizației de a îndeplini cerințele sale. Modelul ilustrat la Figura 1 acoperă toate cerințele necesare acestui Standard Internațional, dar nu arată procesele la un nivel detaliat. Insert poză

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa