Certificare ISO 9001. Sistem de Management al Calității.

ISO 9001. Relația cu ISO 9004

ISO 9001 și ISO 9004 sunt standarduri ale sistemelor de management calitativ care au fost proiectate pentru a se complementa unul pe altul, dar asemeni pot fi folosite și independent. ISO 9001 prevede cerințe pentru un sistem de management calitativ utilizabil în aplicații interne de către organizații sau pentru atestare și scopuri contractuale. Acesta se bazează pe eficacitatea sistemului de management calitativ în privința îndeplinirii cerințelor clienților. În momentul publicării acestui Standard Internațional, ISO 9004 era revizuit. Ediția revizuită a ISO 9004 va asigura suportul managerial necesar pentru garantarea succesului oricărei organizații într-un mediu complex, competitiv și schimbător. ISO 9004 oferă o focalizare mai cuprinzătoare decât ISO 9001; se adresează necesităților și așteptărilor tuturor părților interesate și satisfacției lor, prin îmbunătățirea sistematică și continuă a desfășurării activității organizației. Cu toate acestea, nu este indicat pentru atestare, prevederi legale sau uz contractual.

ISO 9001. Compatibilitatea cu alte sisteme de management

În timpul dezvoltării acestui Standard Internațional, s-au luat în calcul prevederile din ISO 14001:2004 pentru a spori compatibilitatea celor două standarduri în beneficiul comunității utilizatoare. Anexa A ilustrează corespondența dintre ISO 9001:2008 și ISO 14001:2004. Acest Standard Internațional nu include cerințe specifice altor sisteme de management, precum cele particulare ale managementului de mediu, managementul sanitar și securității ocupaționale, managementul financiar sau managementul de risc. Însă, acest Standard Internațional permite unei organizații să integreze sau să cuprindă în propriul sistem de management calitativ, alte cerințe din sisteme de management asemănătoare. Este posibil pentru o organizație să-și adapteze sistemul sau sistemele de management existente pentru a întocmi un sistem de management calitativ care să corespundă cerințelor acestui Standard Internațional.

4.1 Certificare ISO 9001.Dezvoltarea sistemului de management calitativ (QMS)
 • Stabilirea sistemului procedural de management calitativ al organizației.
 • Documentarea sistemului procedural de management calitativ al organizației.
 • Implementarea sistemului procedural de management calitativ al organizației.
 • Întreținerea sistemului procedural de management calitativ al organizației.
 • Îmbunătățirea sistemului procedural de management calitativ al organizației.
4.2 Certificare ISO 9001. Documentarea sistemului de management calitativ (QMS)
4.2.1 Administrarea documentelor sistemului de management calitativ
 • Elaborarea documentelor sistemului de management calitativ ale organizației.
 • Certitudinea că documentele sistemului de management calitativ respectă și reflectă ceea ce organizația produce și modul de desfășurare al procesului de producție.
4.2.2 Certificare ISO 9001. Redactarea unui manual al sistemului de management calitativ
 • Întocmirea unui manual calitativ al organizației.
 • Întreținerea manualului calitativ al organizației.
4.2.3 Certificare ISO 9001. Controlul documentelor sistemului de management calitativ.
 • Controlul documentelor sistemului de management calitativ al organizației.
 • Controlul documentelor utilizate la arhiva sistemului de management calitativ.
4.2.4 Certificare ISO 9001. Stabilirea registraturii sistemului de management calitativ
 • Stabilirea registraturii sistemului de management calitativ.
 • Stabilirea unei proceduri de control al registraturii sistemului de management calitativ.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa