Certificare ISO 9001. Sistem de Management al Calității.

5.6 Certificare ISO 9001. Desfășurarea de revizuiri administrative ale sistemului de management calitativ.
5.6.1 Verificarea sistemului de management calitativ (QMS).
 • Efectuarea de revizii administrative ale sistemului de management calitativ la intervale planificate.
 • Evaluarea posibilităților de îmbunătățire.
 • Evaluarea necesităților de efectuare a modificărilor.
 • Păstrarea unei evidențe a reviziilor administrative.
5.6.2 Certificare ISO 9001. Examinarea aportului reviziilor administrative.
 • Examinarea informației despre sistemul de management calitativ (aport).
5.6.3 Certificare ISO 9001. Desfășurarea rezultatelor reviziilor administrative.
 • Generarea deciziilor și acțiunilor (rezultatelor) reviziei administrative pentru a îmbunătății activitățile organizației.
 • Generarea deciziilor și acțiunilor (rezultatelor) reviziei administrative pentru a modifica orientarea calitativă generală a organizației.
 • Generarea deciziilor și acțiunilor (rezultatelor) reviziei administrative pentru a evalua necesitățile resurselor.
6. Certificare ISO 9001. Cerințe de resurse. 6.1 Furnizarea resurselor necesare sistemului de management calitativ.
 • Identificarea resurselor necesare sistemului de management calitativ.
 • Furnizarea resurselor necesare sistemului de management calitativ.
6.2 Certificare ISO 9001. Furnizarea de personal competent a sistemului de management calitativ.
6.2.1 Asigurarea competenței muncitorilor
 • Verificarea competenței oricărei persoane aflată în cadrul sistemului de management calitativ, care ar putea afecta direct sau indirect capacitatea de îndeplinire a cerințelor de producție.
6.2.2 Certificare ISO 9001. Îndeplinirea cerințelor de competență.
 • Identificarea cerințelor de competență ale personalului din interiorul sistemului de management calitativ care execută o activitate ce poate afecta direct sau indirect capacitatea de îndeplinire a cerințelor de producție.
 • Furnizarea de pregătire sau demararea altor metode adecvate pentru îndeplinirea cerințelor de competență ale sistemului de management calitativ al organizației.
 • Evaluarea practicabilității acțiunilor de informare și pregătire ale sistemului de management calitativ al organizației.
 • Păstrarea de registre adecvate capabile să evidențieze competența personalului din cadrul sistemului de management calitativ.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa