OHSAS 18001. Sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale

OHSAS 18001, se află actualmente la versiunea 2007 și este un standard pentru sănătate ocupaţională şi sistemele de management al siguranţei. El există pentru a ajuta toate tipurile de organizaţii să aplice standard de sănătate și siguranță în varii domenii ale muncii. Acesta este global acceptat și recunoscut în toată lumea ca cel mai important standard al sănătății și securității ocupaționale.

OHSAS 18001. Originea.

Organizaţiile din întreaga lume recunosc necesitatea de a controla şi de a îmbunătăţi sănătatea şi performanţele în domeniul siguranţei și o fac cu sistemul de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale. Cu toate acestea înainte de 1999 a existat o proliferare a standardelor naţionale şi a sistemelor de certificare de unde puteai alege. Astfel s-a creat confuzie şi fragmentarea pieţei. A subminat credibilitatea fiecărei certificări în parte şi a creat bariere în calea comerţului.

OHSAS 18001. Evoluție.

Recunoscând acest deficit, a fost format un grup denumite Proiectul OHSAS printr-o colaborare internaţională pentru a crea o singură abordare unificată. Grupul a fost constituit din reprezentanţi ai organismelor naţionale de standardizare, organisme academice, organisme de acreditare, organismele de certificare şi instituţiile SSM, împreună cu Grupul BSI (Institutul Britanic de Standarde) care asigura secretariatului.

Bazându-se pe cele mai bune de standardele existente şi scheme, Proiectul OHSAS a publicat seriile OHSAS 18000 în 1999. Seria a constat din două specificaţii: 18001 specifica cerinţele prevăzute pentru un sistem de management al SSM şi 18002 care oferea direcția de punere în aplicare. În 2005, aproximativ 16.000 de organizatii din peste 80 de țări au folosit specificațiile OHSAS 18001. Până în 2009 mai mult de 54.000 de certificate OHSAS sau standarde echivalente OHSMS (Occupational Health & Safety Management System) au fost eliberate în 116 de ţări.

OHSAS 18001. Cum funcționează.

Susţinătorii săi susţin că sănătatea şi siguranţa sistemului de management (OHSMS) promovează un mediu de lucru sigur şi sănătos. Astfel se asigură un cadru care ajută organizaţiile să identifice în mod constant și să controleze riscurile pentru sănătate şi siguranţă. Reduce potenţialului de accidente. Respectă legislația în domeniu şi îmbunătăţește performanţa generală.

Standardele OHSAS 18000 oferă organizaţiilor elemente ale unui OHSMS eficient. Pot fi integrate cu alte cerinţele de management. Ajută organizaţiile să obțină performanțe mai bune cu privire la sănătatea în muncă şi îmbunătățiri ale performanţelor de siguranţă şi al obiectivele economice.

OHSAS 18001 specifică cerinţele pentru un sistem de management OH & S pentru a ajuta o organizaţie să elaboreze şi să pună în aplicare o politică şi obiective, care să ia în considerare cerinţele legale şi informaţii despre riscurile OH & S. Aceasta se aplică pentru toate tipurile şi toate dimensiunile de organizaţii şi acoperă diverse zone geografice, culturale şi sociale.

OHSAS 18002 prevede asistenţă generică pentru stabilirea, implementare sau îmbunătăţirea unui sistem de management OH & S şi demonstrează implementarea cu succes a OHSAS 18001.

În continuare vă prezentăm o scurtă previzualizare a OHSAS 18001. Dacă aveţi nevoie de standardul complet detaliat, vă rugăm să ne contactați.

Pagina: 1 2 3 4 5 6


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa