OHSAS 18001. Sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale

4.5.2 Certificare OHSAS 18001. Evaluarea conformităţilor legale şi al altor prevederi.
4.5.2.1 Evaluarea conformităților cu cerinţele legale.
 • Stabilirea unei proceduri pentru a evalua periodic cât de bine.
 • organizaţia dumneavoastră este în conformitate cu cerinţele legale OH & S.
 • Înregistraţi rezultatele evaluărilor de conformare OH & S.
4.5.2.2 Certificare OHSAS 18001. Evaluarea conformităților cu cerinţele altor prevederi.
 • Stabilirea unei proceduri pentru a evalua periodic cât de bine este în conformitate cu alte prevederi OH & S, organizaţia dumneavoastră.
 • Înregistraţi rezultatele evaluărilor de conformare cu alte prevederi OH & S.
4.5.3 Certificare OHSAS 18001. Investigarea incidentelor şi luarea măsurilor de remediere
4.5.3.1 OHSAS 18001. Investigarea incidentelor de sănătate ocupațională și securitate (OH & S) în cadrul organizaţiei dvs.
 • Stabilirea unor proceduri de investigare incidente OH & S.
 • Punerea în aplicare a procedurilor de investigare OH & S.
 • Menţinerea procedurilo de investigare a incidentor OH & S.
4.5.3.2 Certificare OHSAS 18001. Luarea de măsuri corective şi preventive
 • Stabilirea procedurilor de gestionare a neconformităților.
 • Punerea în aplicare a procedurilor de gestionare a neconformităților.
 • Menținerea procedurilor de gestionare a neconformităților.
4.5.4 Certificare OHSAS 18001. Stabilirea și controlul documentelor OH & S.
 • Stabilirea documentelor OH & S pentru organizaţia dumneavoastră.
 • Menținerea documentelor OH & S ale organizaţiei dvs.
 • Elaborarea unor proceduri de control a documentelor OH & S.
 • Punerea în aplicare a procedurilor de control a documentelor OH & S.
4.5.5 Certificare OHSAS 18001. Conduceți audituri interne de sistemul de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale (OHSMS).
 • Instituirea unui program de audit intern OHSMS.
 • Punerea în aplicare a programului de audit intern OHSMS.
 • Menţinerea programului de audit intern OHSMS.
4.6 Certificare OHSAS 18001. Revizuirea cerinţelor.
Revizuirea performanţelor a OHSMS-ului dvs.
 • Revizuirea OHSMS prin examinarea intrărilor.
 • Evaluarea rezultatelor analizelor de management.
 • Generarea rezultatelor de revizuire OHSMS.
 • Comunicarea rezultatelor.

Pagina: 1 2 3 4 5 6


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa