Consultanta Certificare produs

Consultanta pentru Certificare de Produs (Aplicarea Marcajului de Conformitate CE)

  
Pentru orice firmă care doreşte să comercializaze produse în UE, marcarea CE este obligatorie.

În conformitate cu directivele UE, marcajul CE reprezintă aplicarea practică, în cadrul Uniunii Europene, a caracteristicilor şi cerinţelor esenţiale pentru produse. Aceasta înseamnă că, dacă un produs este certificat în baza acestor cerinţe esenţiale, el poate fi comercializat pe piaţa Uniunii Europene.

Marcajul CE este o bună modalitate pentru depăşirea barierelor tehnice generate de existenţa standardelor naţionale şi a fost rezultatul unei decizii a Consiliului European din anul 1985.

În cea mai mare parte a cazurilor, certificarea produsului implică implementarea de către producător a Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2001. Sistemul ISO 9001 poate fi implementat simultan cu începerea consultanţei în vederea certificării de produs.

Atunci când un produs este proiectat şi apoi fabricat în conformitate cu cerinţele de bază ale unei directive a CE, pentru a demonstra şi a-i asigura de acest lucru pe toţi utilizatorii din ţările europene şi pentru a fi comercializat în mod legal, produsul trebuie să poarte marcajul CE. Marcajul CE nu reprezintă o certificare a calităţii, ci este o condiţie prealabilă obligatorie de liberă circulaţie a produselor, vizând sănătatea sau siguranţa publică. Marcajul CE arată că un produs, indiferent unde este fabricat, este conform unei reglementări CE.

Elementele standard ale directivelor CE sunt:

 • Armonizarea este limitată la cerinţele de bază
 • Numai produsele care îndeplinesc cerinţele de bază pot intra pe piaţă şi date în folosinţă
 • Standardele armonizate ale căror numere de referinţă au fost transpuse în standarde naţionale sunt considerate conforme cu cerinţele esenţiale corespunzătoare
 • Aplicarea standardelor armonizate sau a altor specificaţii tehnice rămâne voluntară, iar producătorii sunt liberi să aleagă orice soluţie tehnică care asigură conformitatea cu cerinţele de bază
 • Atunci când producătorul aplică standardul, acesta beneficiază de prezumţia de conformitate, adică nu trebuie să demonstreze conformitatea
 • Producătorii trebuie să evalueze conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale ale directivei sau directivelor în cauză
 • Producătorii pot alege între diferite proceduri de evaluare a conformităţii prevăzute în directiva aplicabilă
 • Înainte de plasarea pe piaţă şi după încheierea întregii proceduri, producătorii trebuie să aplice pe produs marcajul CE.

Principalele obiective ale marcajului CE sunt:

 • Să indice pentru un produs conformitatea cu cerinţele esenţiale ale directivelor
 • Să permită plasarea produselor pe piaţă
 • Să asigure libera circulaţie a bunurilor
 • Să permită retragerea produselor neconforme de către autorităţile autorizate în acest sens


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa