Consultanta Sistemul de Control Managerial conform OMFP 946

 

Consultanta OMFP 946OMFP 946 /2005 – Ordinul Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. 

Controlul intern reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice (inclusiv auditul intern), stabilite de conducere, în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale în vederea aigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace.
Prin funcţia de control, managementul constată abaterile rezultatelor de la obiective, analizează cauzele care le-au determinat şi dispune măsurile corective sau preventive ce se impun. Controlul intern include structurile organizatorice, metode şi proceduri de lucru.
Conform OMFP 946 /2005, modificat şi completat de OMFP 1389/2006, conducătorii instituşiilor publice trebuie să dispună măsurile necesare pentru elaborarea şi/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi.
Acest lucru presupune elaborarea de programe de dezvoltare a sistemelor proprii de control managerial, constituirea de structuri speciale care să asigure monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial, întocmirea şi prezentarea de informări în acest domeniu.

Consultanta AB Consult vine în sprijinul entităţilor publice din România care au obligaţia de a implementa Sistemul de Control Managerial, în conformitate cu:

  • OMFP nr. 946 /2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management şi control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, M. Of. nr. 675/2005
  • OMFP nr. 1389/2006 de modificare şi completare a OMFP nr. 946 /2005, pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, M. Of. nr. 771/2006.
  • OMFP nr. 1649/17-02-2011 privind modificarea şi completarea OMFP nr. 946 /2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial.


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa