Evaluarea de diagnoză iniţială

  • Compararea sistemului actual de desfăşurare a activităţii cu cerinţele standardului de referinţă;
  • Identificarea elementelor tehnico-organizatorice şi a practicilor curente;
  • Identificarea procedurilor neconforme faţă de cerinţele standardului implementat;
  • Identificarea situaţiilor critice în fluxul de activităţi, care pot provoca întârzieri, deficienţe, etc. şi deci implicit costuri suplimentare;
  • Identificarea resurselor umane şi materiale existente;
  • Identificarea sistemelor de înregistrări şi evidenţă existente.

Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa