Implementarea sistemului

Aceasta este faza de implementare a standardului sub asistenţa şi supravegherea consultantului. Sistemul de management astfel definit, prin documentele create anterior, va cuprinde activităţile:

  • Audituri interne sub supravegherea consultantului în vederea depistării neconformităţilor şi problemelor de implementare existente;
  • Seminarii în vederea analizării problemelor şi stabilirea măsurilor corective şi a celor preventive.

Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa