Instruirea managementului firmei

Succesul activităţilor viitoare depinde într-o mare măsură de înţelegerea din partea întregului personal, dar mai ales din partea personalului de management a sistemului ce urmează a fi implementat. În acest scop, se vor organiza cursuri de conştientizare a echipei manageriale, cu urmatoarele subiecte:

  • Calitate: concept – evoluţie;
  • Standarde în domeniul calităţii – seria ISO 9000;
  • Acreditare şi certificare ISO;
  • Organizarea sistemului de management ISO;
  • Documentaţia sistemului de management ISO;
  • Costurile calităţii.

Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa