Proiectarea sistemului de management

În urma raportului de evaluare întocmit pe baza auditului de diagnoză, se trece la proiectarea documentaţiei sistemului. În această etapă sunt identificate metodele necesare pentru a satisface cerinţele de management definite în standardul implementat, este stabilită structura documentaţiei standardului ce urmează a fi implementat şi se stabileşte planul de acţiune pentru lucrul la fazele viitoare a programului de implementare.


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa