Advanced Business Consult

Consultanta pentru Certificare ISO, SA 8000, Certificare de Produs (Marcaj CE) şi OMFP 946 (Control Managerial)

 
AB Consult este o firmă de consultanta care vă oferă soluţii şi asistenţă la certificarea ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000, ISO 27001, SA 8000, certificarea de produs în vederea aplicării marcajului de conformitate CE precum şi implementarea Sistemului de Control Managerial conform OMFP 946.
 

Consultanta certificare ISO 9001
Consultanta certificare ISO 14001
Consultanta certificare OHSAS 18001
Consultanta certificare HACCP/ISO 22000
Consultanta certificare ISO 27001
Consultanta certificare SA 8000
Consultanta certificare produs (marcaj CE)
Consultanta OMFP 946

Consultanta ISO 27001

Consultanta ISO 27001 – Standard pentru Securitatea Informaţiei

Consultanta ISO 27001Informaţia este esenţială pentru dezvoltarea şi probabil pentru supravieţuirea pe termen lung a oricărei organizaţii. A fi certificat ISO 27001 ajută la administrarea şi protejarea resurselor informaţionale ale companiei.
ISO 27001 este singurul standard internaţional care defineşte condiţiile necesare existenţei unui Sistem de Management al Securităţii Informaţionale. Standardul este conceput pentru a asigura selecţia unor măsuri de securitate adecvate şi proporţionale. Acest lucru ajută la protejarea resurselor informaţionale şi crează încredere din partea colaboratorilor în special din partea clienţilor.
Standardul are la bază o serie de procese ce urmăresc implementarea, operarea, monitorizarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management.

 
Certificare ISO 27001 – Relevanţă:
ISO 27001 este potrivit oricarui tip de organizaţie, mare sau mică, ce activează în orice sector al economiei. Standardul este în mod special relevant atunci când protejarea resurselor informaţionale reprezintă un lucru esenţial cum ar fi de exemplu în sectoarele: financiar, sănăntate, administraţie publică şi IT.
ISO 27001 este de asemenea eficient în cadrul organizaţiilor care au ca domeniu de activitate administrarea datelor unor părţi terţe cum ar fi de exemplu firmele care fac outsourcing IT.

 
Certificare ISO 27001 – Beneficii:
Certificarea ISO 27001 poate aduce următoarele beneficii organizaţiei dumneavoastră:

  • Demonstrează, în mod independent, că firma în cadrul căreia este implementat standardul aplică şi urmareşte legislaţia existentă în domeniu
  • Asigură un avantaj competitiv prin demonstrarea în faţa clienţilor că securitatea informaţională reprezintă un lucru de maximă importanţă pentru organizaţie
  • Verifică, în mod independent, că riscurile organizaţionale legate de securitatea informaţiei sunt identificate, măsurate şi administrate în mod corect
  • Pune la dispoziţia managementului superior date complete cu privire la securitatea informaţională în firmă
  • Sistemul de management ajută la monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţei companiei dumneavoastră


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa