Certificare ISO 9001. Sistem de Management al Calității.

ISO 9001. Generalități

ISO 9000 este o categorie de standarduri legate de sistemele de management calitativ, proiectate pentru a ajuta organizaţiile în garantarea îndeplinirii condiţiilor clientelei şi a altor depozitari. Standardurile sunt publicate de ISO (Organizaţia Internaţională a Standardizării) şi devin disponibile prin intermediul Institutelor Naţionale de Standarduri. ISO 9000 tratează bazele fundamentale ale sistemelor de management calitativ, inclusiv cele 8 principii ale managementului, pe care se bazează această categorie de standarduri. ISO 9001 se ocupă cu cerinţele necesare pe care organizaţiile trebuie să le îndeplinească pentru a se ridica la nivelul standardului. Comisiile de legalizare cu calitate terțiară pot oferi confirmări independente asupra îndeplinirii cerinţelor ISO 9001 de către organizaţii. Peste un milion de organizaţii din întreaga lume sunt certificate independent, ceea ce face ca în prezent, ISO 9001 să fie unul dintre cele mai răspândite instrumente de management din lume.

Argument pentru utilizare ISO 9001

Categoria de standarduri ISO reprezintă singurul standard internaţional care permite modificările sistematice. Implementarea ISO 9001 la nivel global poate fi datorată anumitor factori. O serie de beneficiari majoritari cer furnizorilor lor certificatul ISO 9001. Pe lângă diferitelor beneficii ale depozitarilor, o serie de cercetări a identificat un profit financiar important pentru organizaţiile certificate cu ISO 9001. De asemenea, organizaţiile certificate au un randament superior al valorilor capitalurilor comparativ cu organizaţiile similare necertificate. Acest factor este statistic demonstrat şi se datorează efectiv performanţei organizaţiei, nefiind un rezultat generat de mărimea sa. Implementarea ISO 9001 poate conduce la creşterea performanţei operaţionale. Astfel, o performanţă financiară poate fi legată de îmbunătăţirea performanţei operaţionale prin intermediul ISO 9001. De asemenea, certificarea ISO 9001 poate rezulta într-o apreciere a bursei de valori, iar acţionarii sunt pe măsură răsplătiţi în urma investiţiei într-un sistem ISO 9001. În timp ce conexiunea dintre performanţa financiară superioară şi ISO 9001 este evidentă din exemplele mai sus menţionate, o cauzalitate directă rămâne nedemonstrată, chiar dacă anumite cercetări longitudinale o pot confirma. Îmbunătățirea poate fi datorată parţial tendinţei companiilor mai dezvoltate de a căuta certificatul ISO 9001. Mecanismul îmbunătăţirii rezultatelor a fost şi el supus diferitelor cercetări. Ca o urmare a certificării, au fost identificate îmbunătăţiri operaţionale precum reducerea timpului ciclic sau reduceri de inventariere. De asemenea, îmbunătăţiri în procesul intern al organizaţiilor pot conduce la îmbunătăţiri externe vizibile. Firmele îşi autodepăşesc grupul de control în perioada post-implementare, iar implementarea corespunzătoare a tuturor principiilor şi teoriilor managementului calitativ poate conduce la o considerabilă avere. Beneficiile intensificării comerţului internaţional şi al acţiunilor pieţei interne, pe lângă beneficiile interne precum satisfacţia clientului, comunicări interdepartamentale, proceduri de lucru şi formarea de parteneriate furnizor-client, depăşesc cu mult orice investiţie iniţială.

ISO 9001. Istoric

Prima publicare a ISO 9000 a avut loc în anul 1987. Acesta se baza pe seria de standarde BS 5750 de la Institutul Britanic de Standarduri (BSI), care a fost propusă pentru ISO în 1979. Cu toate acestea, evoluția sa a început cu 20 de ani în urmă, cu publicarea standardului MIL-Q-9858, aparţinând Departamentului de Apărare, în 1959. Acesta a fost revizuit pentru seria de standarde NATO AQAP, un an mai târziu, care au fost, la rândul lor revizuite pentru seria de standarde de consiliere BS 5179, publicată în 1974; pentru ca, până la urmă, să fie revizuite pentru seria standardelor de necesități BS 5750 din 1979, fiind apoi trimise la ISO. Institutul Britanic de Standarduri certifica organizațiile privind sistemele de management calitativ încă din 1978. În prezent, BSI certifică în jur de 70.000 de organizații din întreaga lume.

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Advanced Business Consult

Consultanta pentru Certificare ISO, SA 8000, Certificare de Produs (Marcaj CE) şi OMFP 946 (Control Managerial)

 
AB Consult este o firmă de consultanta care vă oferă soluţii şi asistenţă la certificarea ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000, ISO 27001, SA 8000, certificarea de produs în vederea aplicării marcajului de conformitate CE precum şi implementarea Sistemului de Control Managerial conform OMFP 946.
 

Consultanta certificare ISO 9001
Consultanta certificare ISO 14001
Consultanta certificare OHSAS 18001
Consultanta certificare HACCP/ISO 22000
Consultanta certificare ISO 27001
Consultanta certificare SA 8000
Consultanta certificare produs (marcaj CE)
Consultanta OMFP 946

Consultanta ISO 9001

Consultanta ISO 9001 – Sistem de Management al Calitatii

Consultanta ISO 9001Organizaţia Internaţională de Standardizare defineşte mai multe tipuri de Standarde.
ISO 9001 reprezintă o serie de documente ce exprimă cerinţele Standardului Sistemului de Calitate a Managementului. Standardul ISO 9001 conţine cerinţele propriu-zise pe care o organizaţie trebuie sa le îndeplinească pentru a fi certificată.

ISO 9001:2008 este versiunea curentă a Standardului, fiind modificată în anul 2008. Printre versiunile mai vechi sunt cuprinse şi ISO 9002 şi ISO 9003 dar acestea nu se mai utilizează. În prezent, companiile sunt certificate doar ISO 9001.

 

De ce au companiile nevoie de certificare ISO 9001

Presiunile pieţei
Multe organizaţii decid să obţină certificatul ISO 9001 deoarece acesta reprezintă o garanţie a calitatii sistemului de management pentru potenţialii clienţi. O companie care are un sistem de calitate a managementului (Quality Management System – QMS) certificat poate îndeplini cerinţele clienţilor mai bine decât o companie fără această acreditare. De asemenea, multe organizaţii cer ca toţi colaboratorii lor să posede certificatul ISO 9001.

Eficienţa în cadrul companiei şi beneficii în producție
Unele organizaţii urmăresc implementarea ISO 9001 deoarece a fost dovedit de-a lungul timpului că acesta determină o îmbunătăţire a performanţelor şi a eficienţei, precum şi creşterea profitului.

 

La ce vă puteţi aştepta în schimbul unei investiţii într-o certificare ISO 9001 de calitate a managementului (QMS)

Feedback-ul primit de la companiile ce au obţinut acest certificat dovedeşte beneficiile eforturilor depuse.
Datorită responsabilităţilor exprimate în Standardul ISO 9001:2008, calitatea managementului creşte considerabil.
Eficientizarea management-ului începe cu stabilirea unor politici ale calităţii şi unor ţeluri şi obiective specifice. Pasul doi reprezintă o informare cu datele QMS şi este urmat de atingerea obiectivelor pentru creşterea calităţii şi stabilirea unora noi, astfel fiind garantată continuarea îmbunătăţirilor.
Optimizarea productivităţii îşi are originea în evaluarea iniţială, în creşterea eficienţei proceselor din cadrul organizaţiei şi în informarea şi instruirea angajaţilor. Îmbunătăţirea documentaţiei şi a controlului operaţiunilor determină consecvenţă în performanţă, mai puţine eşecuri şi mai puţină muncă depusă pentru remedierea erorilor.
Ţelurile şi obiectivele din program se referă şi la nevoile şi aşteptările clientului, determinând o mai bună satisfacere a acestora. Mai mult, feedback-ul de la clienţi este analizat cu regularitate pentru a cunoaşte cât mai bine cerinţele acestora şi eventualele modificări comportamentale. Pe baza acestor informaţii, obiectivele se pot schimba, compania devenind astfel mai sensibilă la nevoile clienţilor. În acest fel, eforturile companiei se trasformă din operaţii specifice fiecărui departament într-un proces bine conturat, în conformitate cu cerinţele pieţei, rezultatul imediat fiind creşterea profitului.
Într-un studiu realizat de UCLA (University of California) rezultatele arată că: „Organizaţiile ce au obţinut certificate ISO 9001:2008 au avut parte de o creştere importantă din punct de vedere financiar, faţă de organizaţiile ce nu au acest standard.”
Acţionaţi cu încredere şi entuziasm, deoarece implementarea standardului ISO 9001:2008 va aduce cu sine îmbunătăţiri organizaţiei dumneavoastră, fiind o investiţie sigură pentru succesul companiei.

Certificare ISO 9001 – beneficii:

 • Proceduri bine definite îmbunătăţesc productivitatea
 • Calitatea este măsurată în mod regulat
 • Procedurile determină acţiuni de remediere a eventualelor probleme
 • Rata eşecurilor scade
 • Problemele sunt identificate timpuriu şi pot fi rezolvate cu costuri mai mici
 • Procedurile specifice identifică practici curente care sunt inutile sau ineficiente
 • Acţiunile înscrise în documentaţie sunt uşor de îndeplinit şi de angajatii noi
 • Procentul de piaţă deţinut rămane acelaşi sau creşte maximizând vânzările sau profitul

Certificare ISO 9001 – Principalele motive:

 • Creşterea eficienţei în cadrul companiei
 • Scăderea costurilor de producţie ca urmare a scăderii numărului de produse ce nu corespund şi a greşelilor
 • Acces la noi pieţe
 • Companiile care au standardul ISO 9001 implementat sunt favorizate în piaţă
 • Multe organizaţii cer ca orice colaborator să posede obligatoriu un certificat ISO 9001:2008


Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa