OHSAS 18001. Sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale

OHSAS 18001, se află actualmente la versiunea 2007 și este un standard pentru sănătate ocupaţională şi sistemele de management al siguranţei. El există pentru a ajuta toate tipurile de organizaţii să aplice standard de sănătate și siguranță în varii domenii ale muncii. Acesta este global acceptat și recunoscut în toată lumea ca cel mai important standard al sănătății și securității ocupaționale.

OHSAS 18001. Originea.

Organizaţiile din întreaga lume recunosc necesitatea de a controla şi de a îmbunătăţi sănătatea şi performanţele în domeniul siguranţei și o fac cu sistemul de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale. Cu toate acestea înainte de 1999 a existat o proliferare a standardelor naţionale şi a sistemelor de certificare de unde puteai alege. Astfel s-a creat confuzie şi fragmentarea pieţei. A subminat credibilitatea fiecărei certificări în parte şi a creat bariere în calea comerţului.

OHSAS 18001. Evoluție.

Recunoscând acest deficit, a fost format un grup denumite Proiectul OHSAS printr-o colaborare internaţională pentru a crea o singură abordare unificată. Grupul a fost constituit din reprezentanţi ai organismelor naţionale de standardizare, organisme academice, organisme de acreditare, organismele de certificare şi instituţiile SSM, împreună cu Grupul BSI (Institutul Britanic de Standarde) care asigura secretariatului.

Bazându-se pe cele mai bune de standardele existente şi scheme, Proiectul OHSAS a publicat seriile OHSAS 18000 în 1999. Seria a constat din două specificaţii: 18001 specifica cerinţele prevăzute pentru un sistem de management al SSM şi 18002 care oferea direcția de punere în aplicare. În 2005, aproximativ 16.000 de organizatii din peste 80 de țări au folosit specificațiile OHSAS 18001. Până în 2009 mai mult de 54.000 de certificate OHSAS sau standarde echivalente OHSMS (Occupational Health & Safety Management System) au fost eliberate în 116 de ţări.

OHSAS 18001. Cum funcționează.

Susţinătorii săi susţin că sănătatea şi siguranţa sistemului de management (OHSMS) promovează un mediu de lucru sigur şi sănătos. Astfel se asigură un cadru care ajută organizaţiile să identifice în mod constant și să controleze riscurile pentru sănătate şi siguranţă. Reduce potenţialului de accidente. Respectă legislația în domeniu şi îmbunătăţește performanţa generală.

Standardele OHSAS 18000 oferă organizaţiilor elemente ale unui OHSMS eficient. Pot fi integrate cu alte cerinţele de management. Ajută organizaţiile să obțină performanțe mai bune cu privire la sănătatea în muncă şi îmbunătățiri ale performanţelor de siguranţă şi al obiectivele economice.

OHSAS 18001 specifică cerinţele pentru un sistem de management OH & S pentru a ajuta o organizaţie să elaboreze şi să pună în aplicare o politică şi obiective, care să ia în considerare cerinţele legale şi informaţii despre riscurile OH & S. Aceasta se aplică pentru toate tipurile şi toate dimensiunile de organizaţii şi acoperă diverse zone geografice, culturale şi sociale.

OHSAS 18002 prevede asistenţă generică pentru stabilirea, implementare sau îmbunătăţirea unui sistem de management OH & S şi demonstrează implementarea cu succes a OHSAS 18001.

În continuare vă prezentăm o scurtă previzualizare a OHSAS 18001. Dacă aveţi nevoie de standardul complet detaliat, vă rugăm să ne contactați.

Pagina: 1 2 3 4 5 6

Advanced Business Consult

Consultanta pentru Certificare ISO, SA 8000, Certificare de Produs (Marcaj CE) şi OMFP 946 (Control Managerial)

 
AB Consult este o firmă de consultanta care vă oferă soluţii şi asistenţă la certificarea ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000, ISO 27001, SA 8000, certificarea de produs în vederea aplicării marcajului de conformitate CE precum şi implementarea Sistemului de Control Managerial conform OMFP 946.
 

Consultanta certificare ISO 9001
Consultanta certificare ISO 14001
Consultanta certificare OHSAS 18001
Consultanta certificare HACCP/ISO 22000
Consultanta certificare ISO 27001
Consultanta certificare SA 8000
Consultanta certificare produs (marcaj CE)
Consultanta OMFP 946

Consultanta OHSAS 18001

Consultanta OHSAS 18001 – Sănătate şi Securitate Ocupaţională

Consultanta OHSAS 18001Multe organizaţii implementează un Sistem de Management al Securităţii şi Sănătăţii Ocupaţionale (OHSAS 18001) ca parte integrată a strategiei lor de management a riscului pentru a aborda legislaţia riguroasă din domeniul protecţiei muncii şi pentru aşi proteja forţa de lucru.
Standardul OHSAS 18001 promovează un mediu de lucru sănătos şi sigur prin asigurarea unui cadru ce ajută organizaţia să indentifice şi să controleze, în mod constant, riscurile asociate locului de muncă.
OHSAS 18001 este recunoscut internaţional ca fiind standardul ce reglementează domeniul sistemelor de management a securităţii şi sănătăţii ocupaţionale.
OHSAS 18001 a fost proiectat pentru a fi compatibil cu ISO 9001 şi ISO 14001 şi pentru a ajuta organizaţiile certificate să-şi îndeplinească obligaţiile cu privire la securitatea locului de muncă într-un mod eficient.

 
Certificare OHSAS 18001 – ţeluri:

 • Planificarea riscului, managementul riscului şi controlul riscului
 • Programul de management OHSAS
 • Structură şi responsabilitate
 • Controlul operaţiunior
 • Pregatirea răspunsurilor în cazul situaţilor de urgenţă
 • Măsurarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea performanţei

 
OHSAS 18001 poate fi adoptat de orice organizaţie care doreşte implementarea de proceduri formale pentru reducerea riscurilor asociate cu siguranţa şi sănătatea la locul de muncă.

Certificare OHSAS 18001 – Beneficii:
Într-o economie de piaţă bazată pe concurenţă, clienţii caută mai mult decât preţuri mici atunci cand îşi aleg furnizorii. Companiile trebuie să fie capabile să demonstreze că afacerea lor este administrată într-un mod eficient şi responsabil.

Certificarea OHSAS 18001 aduce următoarele beneficii:

 • Reduce numarul de accidente la locul de muncă
 • Demonstrează aplicarea legilor existente în domeniu
 • Demonstrează părţilor interesate angajamentul companiei pentru siguranţă şi sănătate
 • Aduce o abordare inovativă a proceselor de securitate în cadrul companiei
 • Măreşte numărul de colaboratori posibili
 • Îmbunătăţeşte activitatea de management a riscului în cadrul companiei


Informații detaliate OHSAS 18001Director Web Site-ul apare in Directorul Kappa